Trang chủ » Đăng ký sở hữu trí tuệ » Đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Dịch vụ đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại LetoLaw được thực hiện nhiều năm nay với hàng trăm khách hàng đã sử dụng dịch vụ của LetoLaw. Những vấn để rắc rối liên quan đến thủ tục hành chính cũng như các vấn đề liên quan đến tính pháp lý trong việc bảo hộ kiểu dáng công nghiệp.

kieu-dang-cong-nghiep

Yêu cầu và điều kiện thủ tục hành chính về đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp:

– Tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện sau có quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp:

 1. + Tác giả tạo ra kiểu dáng công nghiệp bằng công sức và chi phí của mình;
 2. + Tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất cho tác giả dưới hình thức giao việc, thuê việc, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác và thoả thuận đó không trái với quy định của pháp luật;
 3. + Trường hợp nhiều tổ chức, cá nhân cùng nhau tạo ra hoặc đầu tư để tạo ra thiết kế bố trí thì các tổ chức, cá nhân đó đều có quyền đăng ký và quyền đăng ký đó chỉ được thực hiện nếu tất cả các tổ chức, cá nhân đó đồng ý;
 4. + Trường hợp kiểu dáng công nghiệp được tạo ra do sử dụng cơ sở vật chất – kỹ thuật, kinh phi từ ngân sách nhà nước:

Trường hợp kiểu dáng công nghiệp được tạo ra trên cơ sở Nhà nước đầu tư toàn bộ kinh phí, phương tiện vật chất – kỹ thuật, quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp thuộc về Nhà nước. Tổ chức, cơ quan nhà nước được giao quyền chủ đầu tư có trách nhiệm đại diện Nhà nước thực hiện quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp;

Trường hợp kiểu dáng công nghiệp được tạo ra trên cơ sở Nhà nước góp vốn (kinh phí, phương tiện vật chất – kỹ thuật), một phần quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp tương ứng với tỷ lệ góp vốn thuộc về Nhà nước. Tổ chức, cơ quan nhà nước là chủ phần vốn đầu tư của Nhà nước có trách nhiệm đại diện Nhà nước thực hiện phần quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp;

Trường hợp kiểu dáng công nghiệp được tạo ra trên cơ sở hợp tác nghiên cứu – phát triển giữa tổ chức, cơ quan nhà nước với tổ chức, cá nhân khác, nếu trong thoả thuận hợp tác nghiên cứu – phát triển không có quy định khác thì một phần quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp tương ứng với tỷ lệ đóng góp của tổ chức, cơ quan nhà nước trong việc hợp tác đó, thuộc về Nhà nước. Tổ chức, cơ quan nhà nước tham gia hợp tác nghiên cứu – phát triển có trách nhiệm đại diện Nhà nước thực hiện quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp.

– Để được cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, đối tượng đăng ký phải đáp ứng điều kiện sau:

 1. + Có tính mới;
 2. + Có tính sáng tạo;
 3. + Có khả năng áp dụng công nghiệp.

Thành phần hồ sơ đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp:

– Thành phần hồ sơ, bao gồm:

 1. + Tờ khai (02 tờ theo mẫu);
 2. + Bộ ảnh chụp/Bản vẽ (05 bộ);
 3. + Bản mô tả (01 bộ);
 4. + Các tài liệu có liên quan;
 5. + Chứng từ nộp phí, lệ phí.

– Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

 • – Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
 • – Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp;
 • – Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 của Bộ Khoa học và Công nghê hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP;
 • – Thông tư số 22/2009/TT-BTC ngày 04/02/2009 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp.

Đăng ký công nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu

Leave a Reply

Copyright © 2012 · Công ty luật Leto Việt Nam. Là đơn Bản quyền thuộc về công ty luật LetoLegal Posts · Comments,
coeuslaw.com, coeus.vn
Tư vấn trực tuyến [X]
Skype
Yahoo:
Hotline: 097.276.8558