Trang chủ » Đăng ký sở hữu trí tuệ » Dịch vụ đăng ký bảo hộ sáng chế – Giải pháp hữu ích

Dịch vụ đăng ký bảo hộ sáng chế – Giải pháp hữu ích

Dịch vụ đăng ký bảo hộ sáng chế – đăng ký giải pháp hữu ích tại LetoLaw. Bạn đang thắc mắc về dịch vụ đăng ký sáng chế cho công ty hay cá nhân nhưng chưa biết thực hiện như thế nào? Bạn đang gặp rắc rối với các vấn đề liên quan đến hồ sơ và thủ tục? LetoLaw sẽ giúp bạn giải quyết các vấn đề liên quan đến đăng ký sáng chế.

Đăng ký sáng chế và giải pháp hữu là 2 dịch vụ khác nhau nhưng cùng cung 1 thủ tục hành chính.

dang-ky-sang-che

Thành phần hồ sơ và số lượng khi đăng ký sáng chê:

– Thành phần hồ sơ, bao gồm:

 1. + Tờ khai (02 bản theo mẫu);
 2. + Bản mô tả (02 bản, bao gồm cả hình vẽ, nếu có);
 3. + Yêu cầu bảo hộ (02 bản);
 4. + Các tài liệu có liên quan (nếu có);
 5. + Chứng từ nộp phí, lệ phí.

– Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Yêu cầu và điều kiện đăng ký sáng chế:

– Tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện sau có quyền đăng ký sáng chế:

 • + Tác giả tạo ra sáng chế bằng công sức và chi phí của mình;
 • + Tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất cho tác giả dưới hình thức giao việc, thuê việc, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác và thoả thuận đó không trái với quy định của pháp luật;
 • + Trường hợp nhiều tổ chức, cá nhân cùng nhau tạo ra hoặc đầu tư để tạo ra sáng chế thì các tổ chức, cá nhân đó đều có quyền đăng ký và quyền đăng ký đó chỉ được thực hiện nếu tất cả các tổ chức, cá nhân đó đồng ý;
 • + Trường hợp sáng chế được tạo ra do sử dụng cơ sở vật chất – kỹ thuật, kinh phi từ ngân sách nhà nước:

Ÿ Trường hợp sáng chế được tạo ra trên cơ sở Nhà nước đầu tư toàn bộ kinh phí, phương tiện vật chất – kỹ thuật, quyền đăng ký sáng chế thuộc về Nhà nước. Tổ chức, cơ quan nhà nước được giao quyền chủ đầu tư có trách nhiệm đại diện Nhà nước thực hiện quyền đăng ký sáng chế;

Ÿ Trường hợp sáng chế được tạo ra trên cơ sở Nhà nước góp vốn (kinh phí, phương tiện vật chất – kỹ thuật), một phần quyền đăng ký sáng chế tương ứng với tỷ lệ góp vốn thuộc về Nhà nước. Tổ chức, cơ quan nhà nước là chủ phần vốn đầu tư của Nhà nước có trách nhiệm đại diện Nhà nước thực hiện phần quyền đăng ký sáng chế;

Ÿ Trường hợp sáng chế được tạo ra trên cơ sở hợp tác nghiên cứu – phát triển giữa tổ chức, cơ quan nhà nước với tổ chức, cá nhân khác, nếu trong thoả thuận hợp tác nghiên cứu – phát triển không có quy định khác thì một phần quyền đăng ký sáng chế tương ứng với tỷ lệ đóng góp của tổ chức, cơ quan nhà nước trong việc hợp tác đó, thuộc về Nhà nước. Tổ chức, cơ quan nhà nước tham gia hợp tác nghiên cứu – phát triển có trách nhiệm đại diện Nhà nước thực hiện quyền đăng ký sáng chế.

– Để được cấp Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp nộp đơn phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 1. + Có tính mới;
 2. + Có trình độ sáng tạo;
 3. + Có khả năng áp dụng công nghiệp.
 4. – Để được cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích, giải pháp nộp đơn phải đáp ứng các yêu cầu sau:
 5. + Có tính mới;
 6. + Có khả năng áp dụng công nghiệp.

Căn cứ pháp lý và thủ tục hành chính về đăng ký bảo hộ sáng chế:

 1. – Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
 2. – Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp;
 3. – Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP;
 4. – Thông tư số 22/2009/TT-BTC ngày 04/02/2009 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp.

Quy trình đăng ký bảo hộ sáng chế:

quy trinh dang ky bao ho sang che

Tìm kiếm từ google: thủ tục đăng ký sáng chế, đăng ký giải pháp hữu ích, sáng chế việt nam, thu tuc dang ky sang che.

Công bố tiêu chuẩn chất lượng giấy vệ sinh

Leave a Reply

Copyright © 2012 · Công ty luật Leto Việt Nam. Là đơn Bản quyền thuộc về công ty luật LetoLegal Posts · Comments,
coeuslaw.com, coeus.vn
Tư vấn trực tuyến [X]
Skype
Yahoo:
Hotline: 097.276.8558