Trang chủ » Đăng ký sở hữu trí tuệ » Dịch vụ môi giới mua bằng sáng chế tại Việt Nam

Dịch vụ môi giới mua bằng sáng chế tại Việt Nam

Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên.

bang-doc-quyen-sang-che

Sáng chế – được hiểu là tập hợp cần và đủ các thông tin về cách thức kỹ thuật và/hoặc phương tiện kỹ thuật nhằm giải quyết một nhiệm vụ (một vấn đề) xác định. Giải pháp kỹ thuật có thể thuộc một trong các dạng sau đây:

 • Sản phẩm dưới dạng vật thể (dụng cụ, máy móc, thiết bị, linh kiện, mạch điện…) được thể hiện bằng một tập hợp các thông tin xác định một sản phẩm nhân tạo được đặc trưng bởi các dấu hiệu (đặc điểm) về kết cấu, sản phẩm đó có chức năng (công dụng) như một phương tiện nhằm đáp ứng một nhu cầu nhất định của con người; hoặc sản phẩm dưới dạng chất thể (vật liệu, chất liệu, thực phẩm, dược phẩm…) được thể hiện bằng một tập hợp các thông tin xác định một sản phẩm nhân tạo được đặc trưng bởi các dấu hiệu (đặc điểm) về sự hiện diện, tỉ lệ và trạng thái của các phần tử, có chức năng (công dụng) như một phương tiện nhằm đáp ứng một nhu cầu nhất định của con người; hoặc sản phẩm dưới dạng vật liệu sinh học (gen, thực vật/động vật biến đổi gen…) được thể hiện bằng một tập hợp các thông tin về một sản phẩm chứa thông tin di truyền bị biến đổi dưới tác động của con người, có khả năng tự tái tạo;
 • Quy trình (quy trình công nghệ; phương pháp chẩn đoán, dự báo, kiểm tra, xử lý…) được thể hiện bằng một tập hợp các thông tin xác định cách thức tiến hành một quá trình, một công việc cụ thể được đặc trưng bởi các dấu hiệu (đặc điểm) về trình tự, điều kiện, thành phần tham gia, biện pháp, phương tiện thực hiện các thao tác nhằm đạt được một mục đích nhất định.
  Đối tượng không được bảo hộ là sáng chế:
 • Phát minh, lý thuyết khoa học, phương pháp toán học;
 • Sơ đồ, kế hoạch, quy tắc và phương pháp để thực hiện các hoạt động trí óc, huấn luyện vật nuôi, thực hiện trò chơi, kinh doanh; chương trình máy tính;
 • Cách thức thể hiện thông tin;
 • Giải pháp chỉ mang đặc tính thẩm mỹ;
 • Giống thực vật, giống động vật;
 • Quy trình sản xuất thực vật, động vật chủ yếu mang bản chất sinh học mà không phải là quy trình vi sinh;
 • Phương pháp phòng ngừa, chẩn đoán và chữa bệnh cho người và động vật.

Nếu bạn chọn không tự mình khai thác sáng chế, bạn có thể bán hoặc chuyển giao quyền thương mại hóa sáng chế đó cho doanh nghiệp khác. Việc này sẽ là một nguồn thu cho của bạn.

Việc sở hữu bằng độc quyền sáng chế sẽ giúp:

 1. Tăng cường sức mạnh trong đàm phán
 2. Hình ảnh tích cực về doanh nghiệp của bạn
 3. Vị thế mạnh trên thị trường
 4. Lợi nhuận cao hơn trong đầu tư

Bạn có sáng chế đã được bảo hộ nhưng không khai thác và muốn tìm đến một đối tác có nhu cầu, khả năng khai thác sáng chế của mình để tạo lợi nhuận?

Bạn muốn tìm kiếm sáng chế hữu ích để cải tiến sản phẩm, hoặc để thực hiện đầu tư sản xuất, khai thác nhằm tăng lợi nhuận?

Letolaw sẽ đưa đến cho bạn người bán sáng chế phù hợp khi bạn cần mua!

Letolaw sẽ đưa đến cho bạn người mua sáng chế để khai thác trong trường hợp bạn cần bán!

Hãy liên hệ với Letolaw – đơn vị chuyên tư vấn và cung cấp các dịch vụ sở hữu trí tuệ. Chúng tôi sẽ là cầu nối để kết nối người có sáng chế với người muốn sử dụng, khai thác sáng chế, và tư vấn, đại diện thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc chuyển nhượng quyền!

Leave a Reply

Copyright © 2012 · Công ty luật Leto Việt Nam. Là đơn Bản quyền thuộc về công ty luật LetoLegal Posts · Comments,
coeuslaw.com, coeus.vn
Tư vấn trực tuyến [X]
Skype
Yahoo:
Hotline: 097.276.8558