Trang chủ » Dịch vụ khác » Hướng dẫn thuế môn bài 2017

Hướng dẫn thuế môn bài 2017

Kê khai và nộp tờ khai:

huong dan nop thue mon bai

Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài năm 2017,  hiệu lực từ 01/01/2017 quy định thu gọn bậc nộp thuế môn bài:

Theo quy định mới, mức thu phí môn bài được rút gọn lại còn 2 bậc (Nghị định 75 cũng như Thông tư 42/2003/TT-BTC quy định 4 bậc) đối với tổ chức kinh doanh, 3 bậc đối cá nhân kinh doanh (nghị định 75 quy định 6 bậc). Cụ thể, theo nghị định 139:

 • Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ quy định mức thu đối với tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng là 3 triệu đồng/năm.
 • Đối với tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống là 2 triệu đồng/năm.
 • Điểm mới trong nghị định 139 là quy định chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác chịu mức phí môn bài 1 triệu đồng/năm.
Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức quy định trên căn cứ vào vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trường hợp không có vốn điều lệ thì căn cứ vào vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Nghị định 139 quy định rõ, khi các tổ chức này có thay đổi vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư thì căn cứ để xác định mức thu lệ phí môn bài là vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư của năm trước liền kề năm tính lệ phí môn bài…

 • Về mức thu lệ phí môn bài đối với cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, nghị định quy định, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu:
  • Trên 500 triệu đồng/năm thì mức thu là 1 triệu đồng/năm;
  • Trên 300 đến 500 triệu đồng/năm mức thu là 500.000 đồng/năm;
  • Trên 100 đến 300 triệu đồng/năm sẽ có mức thu là 300.000 đồng/năm.
Nghị định quy định tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian của 6 tháng đầu năm thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm; nếu thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.

Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh nhưng không kê khai lệ phí môn bài thì phải nộp mức lệ phí môn bài cả năm, không phân biệt thời điểm phát hiện là của 6 tháng đầu năm hay 6 tháng cuối năm.

Các trường hợp được miễn lệ phí

Trước đây, Thông tư 42/2003/TT-BTC quy định giảm 50% mức thuế môn bài đối với các trường hợp: hộ đánh bắt hải sản; các quỹ tín dụng nhân dân xã; hợp tác xã chuyên kinh doanh dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp; các cửa hàng, quầy hàng, cửa hiệu… của hợp tác xã và của doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi.

Tuy nhiên, nhằm tạo điều kiện, hỗ trợ cho các ngành nghề này phát triển sản xuất kinh doanh, đồng thời thực hiện đúng quy định của Luật, Chính phủ đã quy định miễn phí môn bài đối với các trường hợp này.

Điều này được thể hiện tại Nghị định 139 với 7 trường hợp được miễn lệ phí môn bài, gồm:

 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống.
 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh không thường xuyên; không có địa điểm cố định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất muối.
 • Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá. Điểm bưu điện văn hóa xã;
 • Các cơ quan báo chí.
 • Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã hoạt động dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp.
 • Quỹ tín dụng nhân dân xã; hợp tác xã chuyên kinh doanh dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp;
 • chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã và của doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi. Địa bàn miền núi được xác định theo quy định của Ủy ban dân tộc.

MỨC THUẾ MÔN BÀI TRƯỚC ĐÂY:

Hướng dẫn cách kê khai thuế môn bài năm 2014 theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính mới nhất hiện nay:

 1. Bậc thuế môn bài phải nộp:
 2. Đối với hộ kinh doanh, cá nhân đang kinh doanh:
Bậc thuế Thu nhập 1 tháng Mức thuế cả năm
1 Trên 1.500.000 1.000.000
2 Trên 1.000.000 đến 1.500.000 750.000
3 Trên   750.000   đến 1.000.000 500.000
4 Trên   500.000   đến   750.000 300.000
5 Trên   300.000   đến   500.000 100.000
6 Bằng hoặc thấp hơn   300.000 50.000
 1. Đối với các tổ chức kinh tế đang hoạt động sản xuất kinh doanh:
Bậc thuế Vốn đăng ký Mức thuế Môn bài cả năm
1 Trên 10 tỷ 3.000.000
2 Từ 5 tỷ đến 10 tỷ 2.000.000
3 Từ 2 tỷ đến dưới 5 tỷ 1.500.000
4 Dưới 2 tỷ 1.000.000

Chú ý: Mức thuế môn bài phải nộp đối với DN căn cứ vào vốn đăng ký ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

 • Nếu DN thành lập 6 tháng đầu năm: Mức nộp thuế Môn bài là cả năm
 • DN thành lập 6 tháng cuối năm( từ 01/07 về cuối năm): Nộp thuế Môn bài: 1/2 năm.

Hồ sơ kê khai thuế môn bài:

 • Tờ khai Thuế Môn bài theo mẫu số 01/MBAI (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC).

Thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài và tiền thuế:

Trường hợp 1:

 • Người nộp thuế mới hoạt động kinh doanh: Chậm nhật là ngày cuối cùng của tháng của tháng bắt đầu hoạt động SXKD.

Trường hợp 2:

 • Người nộp thuế mới thành lập nhưng chưa hoạt động SXKD: Chậm nhất là trong 30 ngày, kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Một số chú ý khi kê khai thuế môn bài:

– Đối với DN đang hoạt động kinh doanh nếu trong năm không có thay đổi các yếu tố làm ảnh hưởng đến mức thuế môn bài phải nộp:

   + Thì không cần phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài mà chỉ cần viết giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

– Đối với DN trong năm có sự thay đổi làm ảnh hưởng đến mức thuế môn bài phải nộp:

     + Thì phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài MẪU 01/MBAI, chậm nhất là ngày 31/12 của năm.

– Đối với DN có đơn vị trực thuộc như: Chi nhánh, cửa hàng…

   + Nếu ở cùng tỉnh thì nộp tờ khai thuế môn bài của đơn vị trực thuộc đó cho cơ quan thuế quản lý DN.

   + Nếu ở khác tỉnh thì nộp tờ khai thuế môn bài của đơn vị trực thuộc đó cho cơ quan thuế quản lý đơn vị trực thuộc.

– Trường hợp Người nộp thuế không có địa điểm cố định như kinh doanh buôn chuyến, kinh doanh lưu động, hộ xây dựng, vận tải, nghề tự do khác…

         + Thì nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho Chi cục Thuế quản lý địa phương nơi có hoạt động kinh doanh hoặc nơi cư trú.

Chú ý: Hiện nay, tờ khai thuế môn bài được nộp qua mạng bằng việc sử dụng chứng thư số kê khai thuế qua mạng ngay sau khi thành lập;

Nộp thuế môn bài:

Tờ khai thuế môn bài được nộp online thông qua tài khoản nộp tờ khai thuế của Doanh nghiệp tại noptokhai.gdt.gov.vn 

Tiền thuế môn bài được nộp online thông qua tài khoản nộp thuế của Doanh nghiệp có kết nối với tài khoản ngân hàng đã đăng ký tại: nopthue.gdt.gpv.vn

comment closed

Copyright © 2012 · Công ty luật Leto Việt Nam. Là đơn Bản quyền thuộc về công ty luật LetoLegal Posts · Comments,
coeuslaw.com, coeus.vn
Tư vấn trực tuyến [X]
Skype
Yahoo:
Hotline: 097.276.8558