Trang chủ » Doanh nghiệp và Đầu tư » Hướng dẫn đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ thuế và sử dụng hóa đơn GTGT đặt in

Hướng dẫn đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ thuế và sử dụng hóa đơn GTGT đặt in

Ngày 25/8/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số quy định trước đây để cải cách, đơn giản các TTHC về thuế.

dang ky phuong phap tinh thue gia tri gia tang

Theo đó, DN mới thành lập có đầu tư mua sắm TSCĐ thì được áp dụng phương pháp tính thuế khấu trừ, không phân biệt mức đầu tư trên hay dưới 01 tỷ đồng như trước.

Đối với DN mới thành lập đạt mức doanh thu dưới 01 tỷ đồng trong năm đầu nhưng vẫn thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật thì được đăng ký tự nguyện tiếp tục áp dụng phương pháp khấu trừ.

DN được áp dụng ổn định phương pháp tính thuế này trong 2 năm liên tục tiếp theo tính từ năm dương lịch đầu tiên từ khi thành lập.

1. Đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký thành lập tại Sở kế hoạch đầu tư, Doanh nghiệp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, bao gồm:

  • Doanh nghiệp mới thành lập có thực hiện đầu tư theo dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
  • Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có dự án đầu tư không thuộc đối tượng được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư nhưng có phương án đầu tư được người có thẩm quyền của doanh nghiệp ra quyết định đầu tư phê duyệt thuộc đối tượng đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ thuế;
  • Doanh nghiệp mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắm, nhận góp vốn bằng tài sản cố định, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ hoặc có hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh.

Doanh nghiệp phải gửi Thông báo mẫu 06/GTGT (ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính) tới cơ quan Thuế quản lý trực tiếp. Khi gửi thông báo về việc áp dụng phương pháp khấu trừ thuế tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp, doanh nghiệp không phải gửi các hồ sơ, tài liệu chứng minh như dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phương án đầu tư được người có thẩm quyền của doanh nghiệp ra quyết định đầu tư phê duyệt, hóa đơn đầu tư, mua sắm, hồ sơ nhận góp vốn, hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh. Doanh nghiệp lưu giữ và xuất trình cho cơ quan Thuế khi có yêu cầu.

Trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Thông báo về việc áp dụng phương pháp khấu trừ, cơ quan thuế sẽ có văn bản thông báo cho doanh nghiệp biết việc chấp thuận hay không chấp thuận Thông báo về việc áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

Đối với doanh nghiệp đã được cấp cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký thuế nhưng chưa thông báo thông tin về các tài khoản của NNT đã mở tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng với cơ quan thuế thì phải thông báo cho cơ quan Thuế trực tiếp quản lý trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày phát sinh số tài khoản theo mẫu 08/MST ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

2. Hướng dẫn về hóa đơn, chứng từ đối với doanh nghiệp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

Đối với doanh nghiệp kê khai theo phương pháp khấu trừ mới thành lập từ năm 2014, trước khi đặt in hóa đơn lần đầu, doanh nghiệp phải gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn tự in, đặt in (Mẫu số 3.14 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính). Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được đề nghị của doanh nghiệp, cơ quan thuế quản lý trực tiếp có ý kiến về việc chấp thuận hay không chấp thuận hóa đơn đặt in.

Trường hợp, Doanh nghiệp đủ điều kiện đặt in hóa đơn, trước khi sử dụng, doanh nghiệp phải lập và gửi Thông báo phát hành hoá đơn (mẫu số 3.5 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC), gửi kèm hoá đơn mẫu cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Trường hợp, Doanh nghiệp không đủ điều kiện đặt in hóa đơn (doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế) thì doanh nghiệp thuộc đối tượng được mua hóa đơn của cơ quan thuế là loại hóa đơn GTGT để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Doanh nghiệp mới thành lập đủ điều kiện đặt in, doanh nghiệp thực hiện nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý.

Doanh nghiệp mới thành lập thuộc loại rủi ro cao về thuế thực hiện nộp Báo cáo tính hình sử dụng hóa đơn theo tháng.

Leto Legal hướng dẫn chi tiết Doanh nghiệp sau khi được thành lập thông qua dịch vụ thành lập doanh nghiệp việc đăng ký phương pháp tính thuế và sử dụng hóa đơn. Đồng thời, cung cấp dịch vụ trọn gói để Quý khách hàng có thể sử dụng hóa đơn GTGT đặt in.

Dịch vụ in hóa đơn GTGT

Quý khách hàng vui lòng liên hệ tới Leto Legal hoặc gửi email yêu cầu cung cấp báo giá đặt in theo địa chỉ: [email protected] . Leto Legal sẽ cung cấp thông tin dịch vụ in hóa đơn với chi phí thấp nhất và tư vấn lựa chọn loại mẫu hóa đơn phù hợp nhất.

Hãy liên hệ tới Leto Legal để nhận được giải pháp tốt nhất!

comment closed

Copyright © 2014 · Công ty luật Leto Việt Nam. Là đơn Bản quyền thuộc về công ty luật LetoLegal Posts · Comments
Tư vấn trực tuyến [X]
Skype
Yahoo:
Hotline: 097.276.8558