Trang chủ » Dịch vụ khác » Hướng dẫn kê khai thuế môn bài và nộp thuế môn bài

Hướng dẫn kê khai thuế môn bài và nộp thuế môn bài

Kê khai và nộp tờ khai:Hướng dẫn kê khai thuế môn bài và nộp thuế môn bài

Hướng dẫn cách kê khai thuế môn bài năm 2014 theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính mới nhất hiện nay:

  1. Bậc thuế môn bài phải nộp:
  2. Đối với hộ kinh doanh, cá nhân đang kinh doanh:
Bậc thuế Thu nhập 1 tháng Mức thuế cả năm
1 Trên 1.500.000 1.000.000
2 Trên 1.000.000 đến 1.500.000 750.000
3 Trên   750.000   đến 1.000.000 500.000
4 Trên   500.000   đến   750.000 300.000
5 Trên   300.000   đến   500.000 100.000
6 Bằng hoặc thấp hơn   300.000 50.000
  1. Đối với các tổ chức kinh tế đang hoạt động sản xuất kinh doanh:
Bậc thuế Vốn đăng ký Mức thuế Môn bài cả năm
1 Trên 10 tỷ 3.000.000
2 Từ 5 tỷ đến 10 tỷ 2.000.000
3 Từ 2 tỷ đến dưới 5 tỷ 1.500.000
4 Dưới 2 tỷ 1.000.000

Chú ý: Mức thuế môn bài phải nộp đối với DN căn cứ vào vốn đăng ký ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

  • Nếu DN thành lập 6 tháng đầu năm: Mức nộp thuế Môn bài là cả năm
  • DN thành lập 6 tháng cuối năm( từ 01/07 về cuối năm): Nộp thuế Môn bài: 1/2 năm.

Hồ sơ kê khai thuế môn bài:

  • Tờ khai Thuế Môn bài theo mẫu số 01/MBAI (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC).
  • Giấy nộp tiền vào NSNN theo mẫu số C1-02/NS ( theo TT 119/2014/TT-BTC)

Thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài và tiền thuế:

Trường hợp 1:

  • Người nộp thuế mới hoạt động kinh doanh: Chậm nhật là ngày cuối cùng của tháng của tháng bắt đầu hoạt động SXKD.

Trường hợp 2:

  • Người nộp thuế mới thành lập nhưng chưa hoạt động SXKD: Chậm nhất là trong 30 ngày, kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Một số chú ý khi kê khai thuế môn bài:

– Đối với DN đang hoạt động kinh doanh nếu trong năm không có thay đổi các yếu tố làm ảnh hưởng đến mức thuế môn bài phải nộp:

   + Thì không cần phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài mà chỉ cần viết giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

– Đối với DN trong năm có sự thay đổi làm ảnh hưởng đến mức thuế môn bài phải nộp:

     + Thì phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài MẪU 01/MBAI, chậm nhất là ngày 31/12 của năm.

– Đối với DN có đơn vị trực thuộc như: Chi nhánh, cửa hàng…

   + Nếu ở cùng tỉnh thì nộp tờ khai thuế môn bài của đơn vị trực thuộc đó cho cơ quan thuế quản lý DN.

   + Nếu ở khác tỉnh thì nộp tờ khai thuế môn bài của đơn vị trực thuộc đó cho cơ quan thuế quản lý đơn vị trực thuộc.

– Trường hợp Người nộp thuế không có địa điểm cố định như kinh doanh buôn chuyến, kinh doanh lưu động, hộ xây dựng, vận tải, nghề tự do khác…

         + Thì nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho Chi cục Thuế quản lý địa phương nơi có hoạt động kinh doanh hoặc nơi cư trú.

Chú ý: Hiện nay, tờ khai thuế môn bài được nộp qua mạng bằng việc sử dụng chứng thư số kê khai thuế qua mạng ngay sau khi thành lập;

Nộp thuế môn bài:

Sau khi nộp tờ khai thuế môn bài, Công ty cần liên hệ tới kho bạc nhà nước quản lý Quận/ Huyện nơi đặt trụ sở, hoặc Ngân hàng để thực hiện việc nộp tiền thuế môn bài tương ứng.

comment closed

Copyright © 2014 · Công ty luật Leto Việt Nam. Là đơn Bản quyền thuộc về công ty luật LetoLegal Posts · Comments
Tư vấn trực tuyến [X]
Skype
Yahoo:
Hotline: 097.276.8558