Trang chủ » Tiêu chuẩn Việt Nam

Tiêu chuẩn Việt Nam

Tiêu chuẩn quốc gia hay Tiêu chuẩn Việt Nam ký hiệu là TCVN: do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ tổ chức xây dựng dự thảo tiêu chuẩn quốc gia, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức thẩm định dự thảo tiêu chuẩn quốc gia và công bố tiêu chuẩn quốc gia.
Hãy liên hệ tới Leto Legal để được cung cấp miễn phí các bộ Tiêu chuẩn Việt Nam đã ban hành.

TCVN 8424-2:2010 Thực phẩm có nguồn gốc thực vật

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8424-2:2010 EN 12393-2:2008 THỰC PHẨM CÓ NGUỒN GỐC TỪ THỰC VẬT PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ XÁC ĐỊNH ĐA DƯ LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT – PHẦN 2 – PHƯƠNG PHÁP CHIẾT VÀ LÀM SẠCH Foods of plant origin – Multiresidue methods for the gas chromatographic determination of pesticide residues – Part 2: Methods for extraction... 

TCVN 7535-2 : 2010 Da – Hàm lượng Formaldehyt

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7535-2 : 2010 ISO 17226-2 : 2008 DA – XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG FORMALDEHYT BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÓA HỌC – PHẦN 2: PHƯƠNG PHÁP SO MÀU Leather – Chemical determination of formaldehyde content – Part 2: Method using colorimetric analysis Lời nói đầu TCVN 7535-2:2010 thay thế TCVN 7535:2005. TCVN 7535-2:2010 hoàn toàn tương đương... 

TCVN 5716-2:2008 Gạo – Hàm lượng Amyloza

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5716-2:2008 GẠO – XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG AMYLOZA – PHẦN 2: PHƯƠNG PHÁP THƯỜNG XUYÊN Rice – Determination of amylose content – Part 2: Routine methods Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này đưa ra hai phương pháp đơn giản thông thường để xác định hàm lượng amyloza của gạo xát, không đồ. Sự khác... 

TCVN 7871-2 : 2008 Hạt lúa mì và bột mì – Hàm lượng Gluten

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7871-2 : 2008 HẠT LÚA MÌ VÀ BỘT MÌ – HÀM LƯỢNG GLUTEN – PHẦN 2: XÁC ĐỊNH GLUTEN ƯỚT BẰNG PHƯƠNG PHÁP CƠ HỌC Wheat and wheat flour – Gluten content – Part 2: Determination of wet gluten by mechanical means Lời nói đầu TCVN 7871-2:2008 hoàn toàn tương đương với ISO 21415-2:2006; TCVN 7871-2:2008 do Ban kỹ thuật tiêu... 

TCVN 8686-2:2011 Thuốc thú y: Canxi Gluconat, Vitamin B12, Vitamin B1

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8686-2:2011 THUỐC THÚ Y – PHẦN 2: CANXI GLUCONAT, VITAMIN B12 VÀ VITAMIN B1 DẠNG TIÊM Veterinary drugs – Part 2: Injectable calcium gluconat, vitamin B12 and vitamin B1 Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho thuốc canxi gluconat, vitamin B12 và vitamin B1 dạng tiêm dùng trong thú y. Tài liệu viện dẫn Các... 

TCVN 7148-2 : 2002 Dụng cụ nấu bếp bằng gốm

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7148-2 : 2002 ISO 8391-2 : 1986 DỤNG CỤ NẤU BẾP BẰNG GỐM TIẾP XÚC VỚI THỰC PHẨM – SỰ THÔI RA CỦA CHÌ VÀ CAĐIMI – PHẦN 2: GIỚI HẠN CHO PHÉP Ceramic cookware in contact with food – Release of lead and cadmium – Part 2: Permissible limits Lời nói đầu TCVN 7148-2 : 2002 hoàn toàn tương đương với ISO 8391-2 : 1986. TCVN... 

TCVN 5721-2 : 2002 Lốp xe máy

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5721-2 : 2002 SĂM VÀ LỐP XE MÁY PHẦN 2: LỐP Inner tubes and tyres for motor-cycles Part 2: Tyres TCVN 5721-2 : 2002   Lời nói đầu TCVN 5721-2 : 2002 thay thế các phần có nội dung liên quan đến lốp xe máy của TCVN 5721-93. TCVN 5721-2: 2002 được xây dựng trên cơ sở ISO 10231:1997 và JIS K 6366:1998 Motorcycle tyres... 

TCVN 7082-2:2002 Sữa và sản phẩm sữa – Dư lượng thuốc trừ sâu

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7082-2:2002 SỮA VÀ SẢN PHẨM SỮA – XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG HỢP CHẤT CLO HỮU CƠ (THUỐC TRỪ SÂU) – PHẦN 2: PHƯƠNG PHÁP LÀM SẠCH DỊCH CHIẾT THÔ VÀ THỬ KHẲNG ĐỊNH Milk and milk products – Determination of residues of organochlorine compounds (pesticides) – Part 2: Test methods for crude extract purification and confirmation Lời... 

TCVN 7304-2 : 2003 Chế phẩm sinh học Vi sinh vật xử lý hầm cầu vệ sinh

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7304-2 : 2003 CHẾ PHẨM SINH HỌC – PHẦN 2: VI SINH VẬT XỬ LÝ HẦM CẦU VỆ SINH – CHẾ PHẨM DẠNG LỎNG Biological preparation – Part 2: Microorganism for water closet treatment – Liquid Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các chỉ tiêu kỹ thuật của chế phẩm vi sinh vật dạng lỏng, tiềm... 

TCVN 7596 : 2007 Hàm lượng Aflatoxin trong ngũ cốc

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7596 : 2007 THỰC PHẨM – XÁC ĐỊNH AFLATOXIN B1 VÀ HÀM LƯỢNG TỔNG SỐ AFTATOXIN B1, B2, G1 VÀ G2 TRONG NGŨ CỐC, CÁC LOẠI HẠT VÀ CÁC SẢN PHẨM CỦA CHÚNG – PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO Foodstuffs – Determination of aflatoxin B1, and the total content of aflatoxin B1, B2, G1 and G2 in cereals, nuts and derived products... 
Copyright © 2012 · Công ty luật Leto Việt Nam. Là đơn Bản quyền thuộc về công ty luật LetoLegal Posts · Comments,
coeuslaw.com, coeus.vn
Tư vấn trực tuyến [X]
Skype
Yahoo:
Hotline: 097.276.8558